Numer telefonu: 781522511

lek. wet. Mirosława Ziemba Członek ESVC (European Society of Veterinary Cardiology)

Dowiedz się więcej

Badania

Badanie echokardiograficzne (rozwiń) (zwiń)

Badanie echokardiograficzne, tzw. echo serca, jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym, za pomocą którego można zobrazować morfologię serca, czyli obraz anatomiczny narządu oraz ocenić jego pracę. Obrazowanie dwuwymiarowe (B-mode) i jednowymiarowe (M-mode) pozwala ocenić budowę zastawek serca, dokonać pomiaru wielkości jam serca, a także ocenić ich pracę. Dzięki badaniu dopplerowskiemu możemy zmierzyć przepływy zarówno przez naczynia jak również przez zastawki. Doppler tkankowy pozwala na analizę ruchów mięśnia sercowego. Dzięki badaniu echokardiograficznemu można rozpoznać wady wrodzone serca, choroby nabyte mięśnia sercowego i zastawek, zmiany nowotworowe w obrębie serca i głównych naczyń, a także choroby worka osierdziowego. Badanie to wykonywane jest w pozycji leżącej lub stojącej za pomocą aparatu USG ze specjalnymi głowicami. Podczas badania wskazane jest podpięcie modułu EKG dla zwiększenia dokładności pomiarów.

Badanie elektrokardiograficzne (rozwiń) (zwiń)

Badanie elektrokardiograficzne, tzw. EKG, pozwala na zapis czynności elektrycznej serca. Jest badaniem, dzięki któremu można rozpoznać arytmie i zaburzenia przewodzenia. Zapis elektrokardiograficzny u zwierząt opiera się na 3 elektrodach kończynowych. Dzięki temu możemy uzyskać zapis sześciu odprowadzeń. EKG jest także wykorzystywane do oceny wielkości jam serca, jednak ze względu na małą swoistość ma ograniczone zastosowanie. U zwierząt dopiero znaczne powiększenie jam serca powoduje zmiany w zapisie EKG. Dlatego EKG wykorzystuję tylko jako narzędzie do rozpoznawania zaburzeń rytmu serca.

Pomiar ciśnienia krwi (rozwiń) (zwiń)

Badanie ciśnienia krwi wykonuję za pomocą aparatu dopplerowskiego (Parks). Za pomocą takiego urządzenia można zmierzyć ciśnienie skurczowe. Metoda ta jest uznawana za „złoty standard”, czyli najlepszy, najskuteczniejszy i szeroko stosowany sposób postępowania medycznego. Pomiary innymi metodami są obarczone większym błędem. Badanie to jest bardzo istotne w leczeniu kotów. Część nabytych chorób serca u tych zwierząt jest wtórna do innych chorób, takich jak pierwotne nadciśnienie tętnicze, nadczynność tarczycy i przewlekła niewydolność nerek. Zmniejszenie nadciśnienia, jako przyczyny zmian sercowych, znacznie poprawia rokowanie. U psów badanie ciśnienia krwi ma istotne znaczenie w przypadkach niewydolności serca. Pacjenci znieczuleni, u których występuje choroba serca, powinni mieć monitorowane ciśnienie krwi.

Badanie RTG klatki piersiowej (rozwiń) (zwiń)

Badanie RTG klatki piersiowej pozwala określić wydolność mięśnia sercowego. Dzięki temu badaniu można wykryć nawet wczesne zmiany zastoinowe w krążeniu płucnym, które mogą później rozwinąć się w pełnoobjawowy obrzęk płuc. Badanie to pozwala także odróżnić chorobę serca od chorób układu oddechowego. Badanie RTG pozwala na rozpoznanie przyczyny kaszlu u psa oraz ocenę powiększenia sylwetki serca za pomocą skali VHS, a także względem klatki piersiowej. Badanie takie powinno być wykonane przynajmniej w dwóch projekcjach.